• Thông dụng

    Nóng hầm hập Stiflingly hot.Very hot with fever; burning with fever.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X