• Thông dụng

  Danh từ
  monkey
  Danh từ
  marquis
  Động từ
  to serve
  in order to

  Danh từ

  Fauces
  thuộc về hầu
  faucal; futtural

  Y khoa

  Pharynx

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X