• Thông dụng

  Queen's apartments.
  Shrine, sanctuary (of a communal house or temple).

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  apse (apsis)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X