• Thông dụng

  Danh từ
  consequence

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  after-effect
  afterworking
  causal
  consequence
  fatal consequence
  nets effect
  outcome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X