• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absolute gas constant
  gas constant
  gas-law constant
  universal gas constant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X