• Thông dụng

  Tính từ

  Narrow; confined; strait
  đường hẹp
  strait way; the narrow way

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  narrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X