• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center-of-mass system
  centre-of-mass system (CMS)
  CMS (center-of-mass system, centre-of-mass system)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X