• Thông dụng

  Danh từ
  consequence
  ramification

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  consequence
  corollary
  implication
  inference

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X