• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coefficient of performance
  hệ số (lạnh) thực
  actual coefficient of performance
  hệ số lạnh Carnot tưởng
  Carnot ideal coefficient of performance
  refrigeration (cycle) efficiency
  refrigeration process efficiency

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X