• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cartesian coordinates
  rectangular coordinate system
  rectangular coordinates
  right-angle co-ordinates

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X