• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  data system
  hệ thống dữ liệu nối tiếp quốc tế-ISDS
  ISDS: International Serials Data System
  hệ thống dữ liệu số
  digital data system (DDS)
  hệ thống dữ liệu số
  DSS (digitaldata system)

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  data-logging system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X