• Thông dụng

  Động từ
  to flutter; to tremble with excitement

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  suspense
  convene

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  meeting
  rally

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X