• Thông dụng

  Danh từ

  Club; company; association
  hội phước thiện
  Charitable society Team

  Động từ

  to meet
  to reunite
  to assemble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X