• Thông dụng

    Virtuous wife.
    (từ cũ; nghĩa cũ, văn chương) my good wife!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X