• Thông dụng

  Danh từ

  Round (Box); (football) half
  hiệp đầu
  the first half

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  round
  Hiệp Kennedy
  Kennedy Round

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X