• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Joule expansion
  Joule-Kelvin effect
  Joule-Kelvin expansion
  Joule-Thomson effect
  Joule-Thomson expansion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X