• Thông dụng

  %%Located on Highway 6, Hoà Bình provincial capital is 70km southwest of Hà Nội. Hoà Bình town and the adjacent area were the cradle of the Hoà Bình culture (see also Các Nền Văn Hoá ™ Việt Nam). Hoà Bình province is inhabited by Mường, Kinh (or Việt), Thái, Tày, Dao, H'Mông and Hoa. It attracts local and foreign visitors by such places as Kim Bôi Hot Spring, Hoà Bình Hydro-Electric Power Plant on Đà River....

  Thông dụng

  %%Located on Highway 6, Hoà Bình provincial capital is 70km southwest of Hà Nội. Hoà Bình town and the adjacent area were the cradle of the Hoà Bình culture (see also Các Nền Văn Hoá ™ Việt Nam). Hoà Bình province is inhabited by Mường, Kinh (or Việt), Thái, Tày, Dao, H'Mông and Hoa. It attracts local and foreign visitors by such places as Kim Bôi Hot Spring, Hoà Bình Hydro-Electric Power Plant on Đà River....

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X