• Thông dụng

  Refine and boil down.
  Hoán nước đường
  To refine and boil down some sirup.
  Đường hoán
  Refined sugar.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X