• Thông dụng

  Danh từ
  Flower, blossom
  bloom

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flower
  impress
  print
  draw

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bloom
  flower
  fluidify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X