• Thông dụng

    (từ cũ; nghĩa cũ) Teaching, recommen-dation (of a superior at the opening of a conference).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X