• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hydrogen sulfide
  hydrogen sulphide
  hydrosulphide
  sulfhydrate
  sulfurated hydrogen
  sulphurated hydrogen
  sulphydrate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X