• Thông dụng

  Động từ
  to stretch; to lengthen; to drag on

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  continuous
  elongated
  elongation
  extend
  extension
  extension cord
  forge spreading
  last
  lengthen
  long
  produce
  prolong
  protract
  spanning
  spread
  stretch
  stretched
  tensile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X