• Thông dụng

  Danh từ
  (cũ) Actor, singsong girl's accompanist

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  crepe

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compound
  couple
  double
  dual
  duplex
  duplex (a-no)
  twin
  alligator
  bite
  brace
  catch
  chuck
  clamp
  clasp
  clip
  connector
  cramp
  dogy
  fasten
  fix
  grip
  hook
  keeper
  mount
  nipper pliers
  nippers
  pincers
  pinch
  shut
  tongs
  vice
  vise
  yoke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X