• Thông dụng

  Danh từ
  Screech, gnashing (grinding) sound

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bind

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  append

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bunker
  cofferdam
  reservoir
  tank
  jam
  keying
  seize
  seizing
  stick

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X