• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canal ditch
  flume
  kênh dẫn nước nguồn
  head flume
  head race
  penstock
  race
  kênh dẫn nước tưới
  water race
  raceway
  sluice box
  water channel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X