• Thông dụng

  Pincers, pliers.
  Grip with pincers, grip with pliers.
  Draw.
  Kìm cương ngựa
  To draw the reins.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X