• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carriage return
  new-line character (NL)
  NL (new-line character)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X