• Thông dụng

  Danh từ

  Clip; clamp
  kẹp đạn
  cartridge clip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X