• Thông dụng

  (vật lý) Agglomerate.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acervuline
  agglomerate
  agglomerated
  agglomeration
  agglomerative
  aggregate
  aggregation
  coalesce
  coalescence
  conglomerate
  conglomeration
  flocculent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X