• Thông dụng

  Above-mentioned, above-said, above.
  Xin xem những điểm kể trên
  Please see the above points.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X