• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  client-server
  kiến trúc khách-phục vụ
  client-server architecture
  hình khách-phục vụ
  client-server model

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X