• Thông dụng

  Tính từ

  Clever; skilful; dexterous
  thợ khéo
  clever workman

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  deft

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  artful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X