• Thông dụng

  Danh từ
  term; session

  Danh từ

  Lock; padlock
  khóa an toàn
  safety lock

  Động từ

  To lock; to turn off
  khóa cửa
  to lock a door

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X