• Thông dụng

  Phó từ

  All over
  khắp nơi
  everywhere; on all sides

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X