• Thông dụng

  Danh từ

  Block
  khối Cộng sản
  communist block

  Danh từ

  Block; mass; bulk
  thước khối
  cubic metre
  Many; a lot of

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X