• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  joint, ship
  plunging joint
  sliding joint or US slip joint or plunging joint
  slip joint
  khớp nối trượt được
  splined slip joint

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X