• Thông dụng

  Tính từ
  terrible, horrible

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  frightful
  horrible
  horror
  terrible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X