• Thông dụng

  Clattering(groan).
  Lên cơn sốt rét rên khừ khừ
  To make clattering groans when seized by a fit of malaria.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X