• Thông dụng

  Get rid of, dispose of, liquidate.
  Khử mùi
  To get rid of a bad smell(by fumigation...),to deodorize.
  Khử một đối thủ
  To dispose of a rival .
  (hoá học) Deoxidize.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X