• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bleaching agent
  color kill
  colour kill
  decolorise
  decolorising

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X