• Thông dụng

    (cũ) Our favourite subject (used by a king when addressing the qeen or a royal concubine or a mandarin).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X