• Thông dụng

  Danh từ

  Slit; chink; interstice
  khe cửa
  chink in a door

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chap
  chaps
  chine
  chink
  clearance
  clough
  crevice
  echinus
  fissura
  fissure
  fleet
  flute
  gap
  gash
  gouge
  groove
  grooving
  gully
  housing
  interstice
  letter-slot
  mouth
  opening
  plough
  plough plane
  plow
  plow plane
  pore
  quirk
  rabbet
  ravine
  seam
  slit
  slot
  void

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X