• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coastal cold store
  coastal cold-storage house
  coastal cold-storage plant
  coastal cold-storage warehouse
  marine cold store
  marine cold-storage house
  marine cold-storage plant
  marine cold-storage warehouse
  port cold store
  shore cold store

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X