• Thông dụng

  Động từ

  To brag; to boast; to show off
  khoe tài
  to show off one's ability

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flaunt
  heavy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  strong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X