• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compression mold
  compression mould
  die mold
  die-casting die
  injection mold
  injection mould
  mold for thermoplastics
  mould for thermoplastics
  pressure die-casting die

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X