• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flat frame
  flat framework
  planar frame
  plane frame
  two-dimensional frame

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X