• bicycle (xe đạp) frame (khung)
    Xem http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Dropout cho thuật ngữ về các bộ phận, phân đoạn cụ thể của khung

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X