• Thông dụng

    Be concurrently having many qualities... to a high degree.
    Trí lực kiêm toàn+Having concurrently physical strength and intellectual power to a high degree.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X