• Thông dụng

  Abstain from; avoid.
  Taboo.$kiêng nể
  Avoid mentioning out of consideration; avoid hurting the feelings of one's uncle out of respect.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X