• Thông dụng

  Sewing work, stitching work .

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arrow
  finger
  hand
  index
  indicator
  needle
  pointer
  tongue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X